Contact

Dr. Bart C. Bongers
Universitair docent
Medisch fysioloog
K
linisch inspanningsfysioloog

Vakgroep Voedings- en Bewegingswetenschappen
School of Nutrition and Translational Research in Metabolism (NUTRIM)
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
Universiteit Maastricht

Bezoekadres
UNS40 kamer C3.564
Universiteitssingel 40
6229 ER Maastricht

Postadres
Postbus 616
6200 MD Maastricht

Telefoonnummer
043 388 23 75 (secretariaat)

E-mailadres
bart.bongers@maastrichtuniversity.nl