Proefschrift

Op 23 april 2013 promoveerde ik op mijn proefschrift ‘Pediatric exercise testing. In health and disease’ aan de Universiteit Utrecht. Het onderzoek dat in het proefschrift beschreven staat heb ik uitgevoerd bij het Kinderbewegingscentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderdeel van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht.

In het eerste deel van het proefschrift worden drie studies gepresenteerd waarbij de validiteit van de ‘ oxygen uptake efficiency slope’ onderzocht is bij gezonde kinderen, bij kinderen met een congenitale hartaandoening en bij kinderen met taaislijmziekte (cystische fibrose). Juist bij patiënten met een cardiopulmonale aandoening kan het voorkomen dat zij niet hun ‘ware’ VO2peak behalen tijdens de reguliere cardiopulmonale inspanningstest, omdat slechts een submaximale inspanning geleverd is vanwege bijvoorbeeld kortademigheid, vermoeidheid of een gebrek aan motivatie.

In het tweede deel van het proefschrift zijn drie studies beschreven waarin de toepasbaarheid van de ‘steep ramp test’ is onderzocht bij gezonde kinderen en kinderen met cystische fibrose. Er is nagegaan of de SRT gebruikt kan worden als een eenvoudige inspanningstest zonder ademgasanalyze, die een indicatie geeft van de aërobe inspanningscapaciteit van een kind. Tevens is de fysiologische respons ten aanzien van het uitvoeren van een SRT vergeleken met de fysiologische respons ten aanzien van het uitvoeren van een progressieve cardiopulmonale inspanningstest volgens het Godfrey protocol.

Promotor
Prof.dr. P.J.M. Helders Emeritus hoogleraar kinderfysiotherapie, Kinderbewegingscentrum, UMC Utrecht

Co-promotoren
Dr. T. Takken Medisch fysioloog, Kinderbewegingscentrum, UMC Utrecht
Dr. S.I. de Vries LectorGezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving”, Haagse Hogeschool

Thesis
Pediatric exercise testing In health and disease

ISBN 978 90 5291 111 3
Uitgever: Universitaire Pers Maastricht, Maastricht
Omslag en vormgeving: Datawyse, Maastricht

U kunt het proefschrift (182 pagina’s) voor 10 Euro bestellen door een e-mail te sturen naar: bart.bongers@maastrichtuniversity.nl