CV

Bart C. Bongers werd geboren op 25 oktober 1985 te Geleen, Limburg.

Na zijn middelbare schoolperiode doorlopen te hebben op het Sint Maartens College te Maastricht, startte hij in 2003 met de opleiding Biometrie aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen (hoofd: drs. A.E.J. Welter). In 2007 behaalde hij zijn bachelordiploma.

Aansluitend startte hij met de studie Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Gedurende het eerste studiejaar volgde hij tevens een cursus methodologie en statistiek aan diezelfde instelling, zodat hij in 2008 direct kon beginnen aan de master Bewegingswetenschappen, met als specialisatierichting ‘Biology of Human Performance and Health’ (hoofd: dr. H.H.C.M. Savelberg). Zijn fascinatie voor de klinische inspanningsfysiologie werd bevestigd tijdens zijn wetenschappelijke onderzoeksstage van vijf maanden gesuperviseerd door prof.dr. H. Kuipers en dr. E. van Breda (Vakgroep Bewegingswetenschappen, Universiteit Maastricht) bij het Kinderbewegingscentrum (hoofd: prof.dr. P.J.M. Helders) van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ), Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht.

Na cum laude zijn bul te hebben behaald in 2009 aan de Universiteit Maastricht, werd in samenwerking met dr. T. Takken begin 2010 een promotietraject opgezet bij het Kinderbewegingscentrum van het WKZ, UMC Utrecht (hoofd: prof.dr. P.J.M. Helders, thans: dr. J. van der Net). Het wetenschappelijk onderzoek dat hij gedurende deze periode heeft verricht, is beschreven in zijn dissertatie, getiteld “Pediatric exercise testing: in health and disease“. Naast onderzoekswerkzaamheden is hij door financiering vanuit het opleidingsfonds UMC Utrecht in staat gesteld om onder directe supervisie van prof.dr. P.J.M. Helders en dr. T. Takken opgeleid te worden tot medisch fysioloog, met als specialisatie klinische inspanningsfysiologie. Met de opgedane klinische ervaring en zijn dissertatie heeft hij in december 2013 de registratie tot medisch fysioloog (Stichting voor opleiding tot Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker, SMBWO) afgerond.

Momenteel continueert hij zijn wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten als universitair docent bij de Universiteit Maastricht (Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, vakgroep Voedings- en Bewegingswetenschappen en vakgroep Epidemiologie) bij Prof.dr. N.L.U. van Meeteren. Met Dr. M.S. Werkman verzorgd Bart scholing op het gebied van de inspanningsfysiologie en trainingsfysiologie onder de naam ExerScience. Naast fervent liefhebber van het wegwielrennen te zijn, beoefent hij deze sport ook zelf actief.Bart C. Bongers was born on October 25, 1985 in Geleen, Limburg, the Netherlands.