Welkom!

Leuk dat je mijn website gevonden hebt! Mijn naam is Bart Bongers en ik ben medisch fysioloog / klinisch inspanningsfysioloog.

Ik werk als universitair docent bij de vakgroep Voeding en Bewegingswetenschappen en de vakgroep Chirurgie – NUTRIM, Institute for Nutrition and Translational Research in Metabolism – van de Universiteit Maastricht. Het wetenschappelijk onderzoek dat ik doe richt zich op het optimaliseren en professionaliseren van het perioperatieve zorgproces voor patiënten die een electieve grote buikoperatie ondergaan door: 1) adequate preoperatieve risicoscreening, 2) preoperatieve fysieke training voor hoogrisicopatiënten, 3) fast-track mobilisatie postoperatief, 4) het creëren van de cultuur en infrastructuur om patiënten fysiek te activeren gedurende hun ziekenhuisopname, en 5) het gebruik van klinimetrie en functionele ontslagcriteria.

Daarnaast ben ik betrokken bij onderzoek binnen klinische inspanningsfysiologie bij kinderen en verzorg ik bij ExerScience scholing in inspannings- en trainingsfysiologie.

Normwaarden voor kinderen op de cardiopulmonale inspanningstest

BESTEL NU – slechts 34,99 Euro! Voor meer informatie, stuur een e-mail naar: bart.bongers@maastrichtuniversity.nl.

Sinds november 2014 is de tweede editie van het boek ‘Pediatric norms for cardiopulmonary exercise testing. In relation to sex and age’ beschikbaar.
Auteurs: Bart C. Bongers, Marco van Brussel, Erik H.J. Hulzebos, Tim Takken.

Het boek beschrijft de rationale voor het uitvoeren van inspanningstests bij kinderen en adolescenten. Normwaarden voor jongens en meisjes van 8 tot 18 jaar voor inspanningstests op een fietsergometer zijn beschreven voor de ‘cardiopulmonale inspanningstest’ en de ‘steep ramp test’. De normwaarden zijn weergegeven in eenvoudige grafieken, voor jongens en meisjes apart, dizowel voor een snelle (globale) als uitgebreide interpretatie van de inspanningstest geraadpleegd kunnen worden. Tevens wordt voor elke variabele kort de fysiologische achtergrond toegelicht, wat dit boekje een uitstekende referentie maakt voor diegenen die betrokken zijn bij cardiopulmonale inspanningstesten bij kinderen, zoals (klinisch) inspanningsfysiologen, fysiotherapeuten, (kinder)cardiologen, (kinder)longartsen, kinderartsen, sportartsen en longfunctie-analisten.

Pediatric norms for cardiopulmonary exercise testing. In relation to sex and age
ISBN 978 90 8891 998 5
Uitgever: BOXpress, ‘s Hertogenbosch

Omslag: BOXpress ‘s Hertogenbosch
Vormgeving: Bart C. Bongers